Перейти к содержимому


Фотография

МВД - ЦА и органы управления


 • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 288

#41 Валера-UA

Валера-UA
 • SAMMLER.ru
 • 5 860 сообщений
 • Location:Донбасс

Отправлено 11 Июнь 2007 - 03:01

Маленький и большой......

Прикрепленные изображения

 • 20.JPG

 • 0

#42 Валера-UA

Валера-UA
 • SAMMLER.ru
 • 5 860 сообщений
 • Location:Донбасс

Отправлено 11 Июнь 2007 - 03:03

С недавнего времени теперь это Патрульная служба..... wacko.gif

Прикрепленные изображения

 • 17.JPG

 • 0

#43 Валера-UA

Валера-UA
 • SAMMLER.ru
 • 5 860 сообщений
 • Location:Донбасс

Отправлено 11 Июнь 2007 - 03:04

....рубашечный.....

Прикрепленные изображения

 • 18.JPG

 • 0

#44 Валера-UA

Валера-UA
 • SAMMLER.ru
 • 5 860 сообщений
 • Location:Донбасс

Отправлено 14 Июнь 2007 - 06:37

Вот сфотал белый ОбщеМВДэшный нарукавный знак....

Прикрепленные изображения

 • mvs_beliy.JPG

 • 0

#45 Валера-UA

Валера-UA
 • SAMMLER.ru
 • 5 860 сообщений
 • Location:Донбасс

Отправлено 25 Июнь 2007 - 08:32

Продолжим темку...... smile.gif

Еще один Вариант нарукавного знака психологической службы МВД......

Прикрепленные изображения

 • 42.JPG

 • 0

#46 SHPARIVNYK.UA

SHPARIVNYK.UA

  МОДЕРАТОР

 • SAMMLER.ru
 • 10 585 сообщений
 • Gender:Male
 • Location:Украина

User's Awards

              

Отправлено 25 Июнь 2007 - 09:48

QUOTE (Валера-UA @ Jun 25 2007, 09:36 PM)
... психологической службы МВД......

Валера, а что за служба такая?
 • 0
"... тем самым ставите под сомнение всё сказанное вами ранее и то, что скажeте в будущем!"

#47 Валера-UA

Валера-UA
 • SAMMLER.ru
 • 5 860 сообщений
 • Location:Донбасс

Отправлено 25 Июнь 2007 - 10:52

Сереж, вот читай ( звеняйте на Украинском языке)......

СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ МВС

Дідик М.М.

Останнім часом широкого розповсюдження набув термін “соціальна робота”, наукове тлумачення якого поки що є далеко неоднозначним.

Найчастіше у визначенні предмету соціальної роботи важливе місце відводиться соціальній діяльності як сукупності зміні перетворень, які здійснює особистість чи соціальна спільнота для підтримки своєї цілісності і стійкості при взаємодії з іншими соціальними спільнотами або з природою [1].

Основний зміст соціальної роботи включає чотири аспекти: 1) надання допомоги окремій людині чи групі осіб, які опинились у важкій життєвій ситуації, шляхом підтримки, консультування, реабілітації, патронажу і використання інших видів соціальних послуг; 2) актуалізацію потенціалу самодопомоги осіб, що опинилися у складних життєвих умовах; цілеспрямовану превентивну діяльність у соціальній сфері; 4) активний вплив на формування і реалізацію соціально-економічної політики на всіх рівнях з метою забезпечення соціально-здорової сфери життєдіяльності людини.

Методологічні засади, зміст, організаційні форми соціальної роботи в країні визначаються загальною соціальною політикою держави. Реалізація соціальної політики безпосередньо зачіпає інтереси і потреби людей, відображається в їхніх долях, умовах життя.

В соціальній політиці виділяють два взаємозумовлені аспекти: науково-пізнавальний і практично-організаційний [2]. Перший з них виступає як результат аналізу і осмислення назрілих у суспільстві потреб, тенденцій розвитку соціальних процесів, як узагальнення і оцінка попереднього курсу соціальної політики держави, він відображає рівень громадської думки, настрої, установки різних груп населення.

Практично-організаційний аспект соціальної політики є продовженням першого, пов’язаний з безпосереднім здійсненням її концептуальних положень, стратегічних завдань. Тут великого значення набуває різнобічна діяльність органів державного управлвння з системою соціально-психологічних служб, практична поточна робота з населенням.

Практично-організаційний аспект соціальної політики, який реалізується в соціальній роботі, передбачає: глибше з’ясування конкретних соціальних проблем, всебічний аналіз і оцінку умов для їх розв’язання; добір і розстановку необхідних для цього кадрів; доведення завдань до виконавців, визначення їх функцій, повноважень, відповідальності; роз’яснення змісту, соціальної значимості якісного і своєчасного здійснення завдань, способів стимулювання праці виконавців; координацію зусиль і дій структурних підрозділів, конкретних службових осіб, забезпечення цілеспрямованості і ефективності їх діяльності; підведення підсумків, оцінку діяльності виконавців, формулювання висновків.

Соціальна робота, спрямована на соціальний захист, підтримку і допомогу окремих індивідів і груп, населення в цілому, забезпечується діяльністю соціально-психологічних служб.

Слід відзначити, що соціально-психологічні служби - порівняно нове явище в Україні, хоч в багатьох зарубіжних країнах вони перебувають на досить високому рівні розвитку.

На сьогоднішній день в Україні вже кілька років успішно функціонує шкільна психологічна служба, соціально-психологічна служба для молоді, соціально-психологічна служба сім’ї.

Положення про службу психологічного забезпечення в системі МВС набуло чинності тільки в 1997 році.

Служба психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України є складовоє частиною підрозділів по роботі з особовим складом системи МВС України. У своїй діяльності вона керується Конституцією України, законами України “Про міліцію”, “ Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” та іншими указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради, директивами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами МВС України та ін.

Основними завданнями служби психологічного забезпечення в системі МВС, яку, на нашу думку, доцільніше було б називати соціально-психологічною службою, є наступні: професійний відбір на службу до органів внутрішніх справ України; психологічна підготовка працівників до оперативно-службовоїдіяльності; психологічне супроводження оперативно-службової діяльності.

Працівники служби психологічного забезпечення, перш за все, зобов’язані проводити всебічне соціально-психологічне вивчення особистості кожного кандидата на ту чи іншу посаду в ОВС, використовуючи при цьому комплекс методів соціально-психологічного вивчення особистості.

Це - біографічний метод, тобто метод синтетичного опису людини як особистості і суб’єкта діяльності, який дозволяє досить грунтовно вивчити життєвий шлях індивіда. Джерелом біографічної інформації виступає як сам індивід, події середовища, так і його реакція на них. Велике значення при цьому має аналіз різних особистих та офіційних документів.

Ефективним методом вивчення особистості є спостереження, суть якого в глибокому осмисленні і узагальненні результатів безпосереднього сприймання психологічних особливостей особистості, які проявляються в її діяльності, поведінці, взаємовідносинах з людьми.

Відомі різні види спостереження (короткочасне і довготривале, пряме і опосередковане, суцільне і вибіркове). Чим більше видів спостереження використовує працівник служби психологічного забезпечення у своїй діяльності, тим об’єктивнішими будуть отримані ним результати.

Здійснюючи вивчення психологічних особливостей особистості, не можна обійтися без експерименту, як природного, так і лабораторного. Лабораторний експеримент проводиться в спеціальних лабораторних умовах з використанням деяких приладів, апаратури. Він дає змогу досить точно визначити окремі властивості особистості, специфіку перебігу таких психічних процесів, як пам’ять, увага, уява, відчуття, сприймання, особливості емоційно-вольової сфери особистості і т. п.

Суть природного експерименту - у створенні таких ситуацій і умов діяльності індивіда, які не порушували б загального ходу подій, але давали змогу найповніше проявитися тим, чи іншим властивостям індивіда. При цьому дуже важливим фактором є незнання індивідом того, що він є учасником експерименту.

Різносторонню інформацію про особистість можна отримати в процесі бесіди, анкетування, вивчення результатів діяльності, моделювання.

Специфічним методом вивчення особистості є тести, які являють собою спеціально підібрані завдання з метою вияснити наявність або відсутність у людини певної властивості, здатності її виконати ту чи іншу роботу. Найбільш поширеними є тести інтелекту, тести досягнень, тести креативності і проективні.

Дані, отримані за допомогою тестування доцільно співставити з результатами використання інших методів психологічного дослідження. Використання комплексу методів психологічного вивчення особистості дає можливість працівникам служби психологічного забезпечення ОВС здійснити як часткову, так і цілісну психодіагностику [3], на підставі якої рекомендувати або не рекомендувати ту чи іншу людину на службу в ОВС, обгрунтувати її перехід з однієї посади на іншу.

Психодіагностика тісно пов’язана з корекцією, які в разі необхідності теж забезпечується працівниками психологічної служби ОВС.

Працівники служби психологічного забезпечення ОВС вживають також заходів для підтримання належного соціально-психологічного клімату в колективі шляхом вивчення міжособистісних стосунків, виявлення статусу кожного члена колективу, надання консультативної допомоги у вирішенні конфліктних ситуацій, визначення психологічної сумісності чи несумісності працівників, що входять до складу окремих груп.

Служба психологічного забезпечення не тільки здійснює кваліфікований відбір кандидатів на ту чи іншу посаду в ОВС, але й сприяє їх успішній адаптації до умов службової діяльності, подальшому професійному зростанню, надає регулярну індивідуальну психологічну допомогу працівникам під час виконання оперативно-службових завдань, а також термінову психологічну допомогу тим працівникам, які перебували в екстремальних ситуаціях, або потерпіли в процесі виконання оперативно-службових завдань.

Ефективна діяльність служби психологічного забезпечення ОВС, безперечно, можлива тільки за умови відповідних професійно-особистісних властивостей працівників цієї служби. На жаль, на сьогоднішній день висококваліфікованих кадрів у службах психологічного забезпечення ОВС не вистачає, оскільки ці структури, фактично, тільки почали функціонувати в Україні. В зв’язку з цим актуальним, на нашу думку, є питання підготовки і перепідготовки спеціальних кадрів для служб психологічного забезпечення ОВС.

http://www.socwd.uzh...herald2/39.html

drinks_cheers.gif
 • 0

#48 SHPARIVNYK.UA

SHPARIVNYK.UA

  МОДЕРАТОР

 • SAMMLER.ru
 • 10 585 сообщений
 • Gender:Male
 • Location:Украина

User's Awards

              

Отправлено 26 Июнь 2007 - 03:34

Да-а, новую породу наверное выводят... biggrin.gif
 • 0
"... тем самым ставите под сомнение всё сказанное вами ранее и то, что скажeте в будущем!"

#49 Валера-UA

Валера-UA
 • SAMMLER.ru
 • 5 860 сообщений
 • Location:Донбасс

Отправлено 26 Июнь 2007 - 05:55

QUOTE (SHPARIVNYK.UA @ Jun 26 2007, 04:38 AM)
Да-а, новую породу наверное выводят... biggrin.gif

.....Ага....Порода легавая, психически уравновешенная........ blink.gif lol.gif lol.gif lol.gif ........

......... spiteful.gif
 • 0

#50 Валера-UA

Валера-UA
 • SAMMLER.ru
 • 5 860 сообщений
 • Location:Донбасс

Отправлено 11 Июль 2007 - 09:36

Продолжим темку.....немного из стареньких нашивочек......

Прикрепленные изображения

 • 18.JPG

 • 0

#51 Валера-UA

Валера-UA
 • SAMMLER.ru
 • 5 860 сообщений
 • Location:Донбасс

Отправлено 11 Июль 2007 - 09:37

........

Прикрепленные изображения

 • 20.JPG

 • 0

#52 Валера-UA

Валера-UA
 • SAMMLER.ru
 • 5 860 сообщений
 • Location:Донбасс

Отправлено 11 Июль 2007 - 09:38

.......

Прикрепленные изображения

 • 21.JPG

 • 0

#53 Валера-UA

Валера-UA
 • SAMMLER.ru
 • 5 860 сообщений
 • Location:Донбасс

Отправлено 11 Июль 2007 - 09:39

........

Прикрепленные изображения

 • 22.JPG

 • 0

#54 Валера-UA

Валера-UA
 • SAMMLER.ru
 • 5 860 сообщений
 • Location:Донбасс

Отправлено 13 Июль 2007 - 05:37

Ну продолжим......немного темку.......

Прикрепленные изображения

 • 43.JPG

 • 0

#55 Валера-UA

Валера-UA
 • SAMMLER.ru
 • 5 860 сообщений
 • Location:Донбасс

Отправлено 13 Июль 2007 - 05:38

.......

Прикрепленные изображения

 • 46.JPG

 • 0

#56 Валера-UA

Валера-UA
 • SAMMLER.ru
 • 5 860 сообщений
 • Location:Донбасс

Отправлено 16 Август 2007 - 08:31

QUOTE (Валера-UA @ Jul 11 2007, 10:40 AM)
Продолжим темку.....немного из стареньких нашивочек......

А вот нашел-таки фото с нарукавным знаком Административной службы милиции......

Прикрепленные изображения

 • 167635_large.jpg

 • 0

#57 Валера-UA

Валера-UA
 • SAMMLER.ru
 • 5 860 сообщений
 • Location:Донбасс

Отправлено 16 Август 2007 - 08:37

QUOTE (Валера-UA @ Jun 11 2007, 03:47 PM)
Продолжим темку..... spiteful.gif

...вот еще одна разновидность Общего нарукавного знака МВД.....на рубашку.....

.... и вот фото Нарукавного знака на голубую рубашку......

Прикрепленные изображения

 • Менты_голуб.JPG

 • 0

#58 Валера-UA

Валера-UA
 • SAMMLER.ru
 • 5 860 сообщений
 • Location:Донбасс

Отправлено 16 Август 2007 - 03:31

И еще пополнение....... wink.gif

Прикрепленные изображения

 • 31.JPG

 • 0

#59 Валера-UA

Валера-UA
 • SAMMLER.ru
 • 5 860 сообщений
 • Location:Донбасс

Отправлено 16 Август 2007 - 03:32

........

Прикрепленные изображения

 • 35.JPG

 • 0

#60 Валера-UA

Валера-UA
 • SAMMLER.ru
 • 5 860 сообщений
 • Location:Донбасс

Отправлено 12 Октябрь 2007 - 08:15

Продолжим.......

Вот попался еще один вариант Разрешителей......

Прикрепленные изображения

 • 75.JPG

 • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных